Club van € 50,--  schenkt LTV nieuwe overkapping bij paviljoen

Afgelopen zaterdag zijn de aannemers van onze club (Frans Klopper, Paul Neijenhuis, Cok Stoker) en enkele vrijwilligers druk bezig geweest om een nieuwe overkapping aan de zuidzijde van het paviljoen te realiseren.

De club van € 50,-- heeft de ledenbijdrage van 2013 en 2014 geschonken om het materiaal te bekostigen en de aannemers hebben zich belangeloos ingezet om dit project te realiseren.

Namens het bestuur en de club van € 50,-- wil ik deze heren hartelijk bedanken voor hun medewerking. 

Ook wil ik u oproepen lid te worden van de club van € 50,-- om in de toekomst nog meer van dit soort mooie initiatieven te kunnen realiseren.  De aanvraagformulieren hangen naast het Jiba afhangbord of zijn te vinden op de site van LTVB.

Wichert Lammers