Voor het seizoen 2018 zijn de bedragen als volgt vastgesteld: 

  Betaling voor 15-03-2018 Betaling na 15-03-2018
SENIOREN (geboren in of voor 2000) € 170,00 € 187,50
Eenmalig entreegeld € 25,00 € 25,00
Afkoop bardiensten € 100,00 € 100,00
     
     
JUNIOREN ( geboren tussen 2001 en 2010) € 95,00 € 112,50
Eenmalig entreegeld € 17,50 € 17,50
     
JONG JUNIOREN ( geboren tussen 2011 en 2012) € 72,00 € 89,50
Eenmalig entreegeld € 17,50 € 17,50
     
STEUNLID    
Senioren € 20,00  
Junioren € 10,00  

 

Over de inning van de contributiebedragen wordt u geïnformeerd via knltb collect

Contributie restitutie
Voor aanvang van het seizoen en gedurende het seizoen bereiken ons regelmatig meldingen dat leden om verschillende redenen niet meer kunnen spelen en graag de door hen betaalde contributie geheel of gedeeltelijk gerestitueerd zouden zien.
Dergelijke verzoeken worden in het bestuur besproken en wel of niet gehonoreerd.
Het lijkt ons goed voor alle leden duidelijk te maken wat de regels zijn, die het bestuur vanaf heden zal hanteren.

  • Opzegging van het lidmaatschap dient vóór 1 januari van het nieuwe seizoen te geschieden.
  • Leden, die opzeggen na 1 januari maar voor 1 april van het nieuwe seizoen, zijn in ieder geval 17,50 Euro verschuldigd, omdat de club deze kosten reeds voor hen heeft gemaakt (spelerspasje, bondskosten). Eventueel reeds betaalde contributie wordt in zijn geheel gerestitueerd onder inhouding van deze 17,50 Euro
  • Opzegging van het lidmaatschap na 1 april van het nieuwe seizoen is niet mogelijk en contributies worden niet gerestitueerd tenzij het bestuur anders beslist.
  • Opzeggingen om medische redenen omdat de rest van het seizoen niet meer gespeeld kan worden,dit uitsluitend ter beoordeling van het bestuur, kunnen leiden tot de volgende contributierestitutie: Opzegging voor 1 mei, restitutie: 80 Euro (junioren 45 Euro), opzegging voor 1 juni, restitutie 55 Euro (junioren 35 Euro), opzeggingen voor 1 juli, restitutie 35 Euro (junioren 25 Euro), opzeggingen na 1 juli, restitutie nihil.

Deze bedragen zullen worden aangepast indien de contributiebedragen wijzigen.

Het bestuur